Accessories - Dụng cụ

Microfiber Cloth Exterior- Khăn Siêu Sợi Dùng Bên Ngoài Xe

Nội dung:
Mã sản phẩm: 04162000

Lý tưởng để hoàn thiện sau khi chăm sóc sơn. Các vi sợi hoạt tính có khả năng hấp thụ cực cao sẽ hấp thụ cặn sáp và chất đánh bóng, để lại bề mặt sơn sáng bóng. Kết quả tốt nhất thu được bằng cách sử dụng khăn khi khô.

Mô tả sản phẩm

Thông tin thêm về danh sách

Câu hỏi về sản phẩm

Liên hệ:  02439446880 (HN) 02838992951(HCM) để đặt hàng
Email :  sonax.co@gmail.com